انتشار
۱۳۹۷/۱۲/۰۷

حضور فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان بابلسر

جناب سرهنگ رضوانی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان بابلسر به مناسبت تبریک روز مهندسی به تاریخ ۹۷/۱۲/۷ در محل کانون مهندسین شهرستان بابلسر حضور یافتند.