انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱

جلسه هم‌اندیشی با شورای شهر بابلسر

.

جلسه هم‌اندیشی هیات مدیره و برخی از اعضای پیشکسوت کانون مهندسین شهرستان بابلسر با اعضای شورای شهر بابلسر در روز سه‌شنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ در محل شورا برگزار گردید و نقطه نظرات و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت صنفی مهندسین و مسائل و مشکلات شهری بیان گردید.