انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۹

هشتمین دوره مسابقات شنای استقامت دریایی کانون‌های مهندسین استان مازندران

.

هشتمین دوره مسابقات شنای استقامت دریایی کانون‌های مهندسین استان مازندران، روز جمعه ۲۹ شهریورماه ۹۸ به میزبانی کانون مهندسین شهرستان بابلسر و با همکاری و مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در اردوگاه شهید عظیمی بهزیستی بابلسر برگزار شد. عناوین کسب شده در این دوره از مسابقات به شرح زیر می باشد:

در بخش تیمی:
تیم بابلسر (الف) با ۷۱ امتیاز مقام نخست
تیم بابل (ب) با ۵۳ امتیاز مقام دوم
تیم بهشهر با ۵۰ امتیاز مقام سوم

در بخش انفرادی به تفکیک رده‌های سنی:
زیر ۲۹ سال:
1- مهدی باقری (بهشهر)
2- پوریا اقبال‌پور (بهشهر)
3- محمدامین عباس‌زاده (بابلسر)

۳۰ تا ۳۴ سال:
1- پویان نیازی (بابلسر)
2- کمیل نورانی (بابلسر)
3- سعید نوروزی (نوشهر)

۳۵ تا ۳۹ سال:
1- احمد قاسمی (بهشهر)
2- رضا باقری (بهشهر)
3- حسین دیوسالار (نوشهر)

۴۰ تا ۴۴ سال:
1- عزیز دیوسالار (نوشهر)
2- سپند سلامی (بابلسر)
3- محمود حسینی (نوشهر)

۴۵ تا ۴۹ سال:
1- مسعود طاهایی (بابل)
2- ایوب محمودی (چالوس)
3- نعمت شیرافکن (بابل)

۵۰ تا ۵۴ سال:
1- فرهاد چیتگر (بابل)
2- ابوالفضل پرخیده (بابل)
3- ابراهیم زحمتکش (بهشهر)

۵۵ تا ۵۹ سال:
1- میرمقتدی حجازی (بابلسر)
2- بهرام کریم‌زاده (بابل)

۶۰ تا ۶۴ سال:
1- نادر عبادی (بابل)

۶۵ تا ۶۹ سال:
1- شاهپور نیازی (بابلسر)
2- کاظم بیکایی (بابل)

۷۰ سال به بالا:
1- محمود نوروزی (بابلسر)

"روابط عمومی کانون مهندسین شهرستان بابلسر"