کمیسون ها

کمیسیون بانوان:

مهندس فریبا حسین زاده

مهندس حسنا خردمندی

مهندس سیده فاطمه صادقیان بابلی (دبیر کمیسیون)

مهندس سامیرا صرفه جو

مهندس نسیبه فلاحی

مهندس الهه کریم زاده

مهندس نفیسه سادات ملک آرا

مهندس سیده حنانه موسوی

 

کمیسیون انتشارات و اطلاع رسانی:

مهندس پویا اشعاری

مهندس رقیه پورذبیح

مهندس مهدیه تقی زاده میلانی

مهندس محمدامین حبیب نژاد عربی (دبیر کمیسیون)

مهندس جلال خدادادیان میری

مهندس ثائر روح اللهی عربی

مهندس ساهره قربانی

مهندس سیده فاطمه کاری پور کاری

مهندس سیدعیسی گلریز

مهندس نجمه نیا

 

کمیسیون محیط زیست و مسائل شهری:

مهندس مهدی حاجی آقاپور

مهندس مرتضی خدادادی

مهندس آزاده داد (دبیر کمیسیون)

مهندس امیر غفاری چراتی

مهندس هدی کامران

مهندس مهناز مالی خلخالی

مهندس احمد محمدخانی

مهندس میثم مختاریان

مهندس امیر نعمتی

 

کمیسیون اقتصاد در ارتباط با صنعت:

مهندس ابوالفضل احسانی

مهندس سیدرضا امیدیان

مهندس بهنام بادوام

مهندس یاس صاحبی (دبیر کمیسیون)

مهندس حبیب گل پور احمدی

مهندس پویان نیازی

مهندس سیدمهدی واجدی روشن

 

کمیسیون رفاهی - ورزشی:

مهندس هانی باباییان

مهندس رضا باباییان احمدی

مهندس محمد باقری

مهندس میرمقتدا حجازی

مهندس سیدامیرپیروز خوشنویس

مهندس مجید ربیع پور

مهندس مهرداد رحمانی فیروزجایی

مهندس مرتضی رضاقلی پور

مهندس عماد روحانی مجرد (دبیر کمیسیون)

مهندس محمدحسین شجاعی

مهندس احسان صادق پور روشن

مهندس اسمعیل کاویانی

مهندس مهدی مهدی تبار

مهندس امید نصرالهی

مهندس اکبر نوعی تمیرداش

 

کمیسیون آموزش:

مهندس حبیب الله آدرنگ

مهندس مسعود پورتیموری (دبیر کمیسیون)

مهندس احسان جهانی بهنمیری

مهندس سیدمصطفی شعبانیان

مهندس سیدسجاد شفیعی بهنمیری

مهندس محمدرضا شکری اندی

مهندس محمدامین طاهریان قادی

مهندس محسن موسوی

مهندس محجوبه نجاری

مهندس هادی نمازی

مهندس سیدحسین نورانی